KẾ HOẠCH THÁNG 10

KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

Căn cứ kế hoạch số 643/PGD&ĐT, ngày 24 tháng 9 năm 2013, của phòng GD&ĐT Mang Thít về việc hướng dẫn kế hoạch tháng 10 năm 2013;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013- 2013, đề ra kế hoạch tháng 10 / 2013, với nội dung sau,

Chủ điểm: “ Chăm ngoan, học giỏi”

  1. Công tác chung.
  • Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo” và tổ chức kết nối hoạt động xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực;
  • Tuyên truyền tốt công tác phòng cháy chữa cháy ( 4/10);
  • Nâng cao hoạt động của tổ tư vấn tâm lí học đường;
  • Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và tham gia tốt thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện;
  • Tham gia tốt thi “văn hay chữ tốt” cấp huyện
  • Phối hợp với công đoàn tổ chức tốt Ngày 20/ 10
  • Tổ chức tốt dạy chuyên đề cấp huyện ( 31-10-2013.
  1. Công tác khác.

Tham gia hội thi tiếng hát sư phạm chào mừng Ngày 20/11;

Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh;

Phát động hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp trường

HIỆU TRƯỞNG

Về

Trường Trung học cơ sở Nhơn Phú thành lập ngày tháng năm theo quyết định số 309/ QĐ.UB của UBND huyện Mang Thít, trường thuộc vùng nông thôn của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Một số thành tích đạt được: Năm 2016-2017: Tập thể lao động Xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long; đối với cá nhân: CSTĐ cơ sở: 06 giáo viên, Lao động tiên tiến 38; học sinh giỏi huyện: 05 em, giỏi tỉnh: 02 em. Để chất lượng giáo dục đạt theo yêu cầu và bền vững, giải pháp mang tính lâu dài là xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục trong nhà trường theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo hướng dẫn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.