KẾ HOẠCH V/v tổ chức triển khai phong trào kế hoạch nhỏ

PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT

TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚ

Số:    /KH-LĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                                      Nhơn Phú, ngày    tháng 09 năm 201

KẾ HOẠCH

 V/v  tổ chức triển khai phong trào kế hoạch nhỏ

Năm học : 2017 – 2018

Căn cứ chương trình số 48Ctr/HĐĐH ngày 2/10/2017 của Hội đồng đội huyện về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch số 54/KHGD-THCS.NP của trường THCS Nhơn phú năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch số: 01/KH-LĐ ngày 20/9/2017 của Liên đội trường THCS Nhơn Phú năm học 2017 – 2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Liên đội trường THCS Nhơn Phú đề ra kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Mục đích yêu cầu

– Nhằm khơi dậy trong thiếu niên và nhi đồng niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong việc tổ chức xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.

– Thông qua phong trào góp phần giáo dục đội viên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, bảo vệ mơi trường, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

– Phong trào phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, chặt chẽ đúng mục đích, và có hiệu quả đảm bảo tính giáo dục.

  1. Thời gian triển khai phát động phong trào.
  • Bắt đầu từ  02/11/2017 đến tháng 4/2018

III. Đối tượng tham gia

Tất cả các chi đội cùng tham gia.

  1.  Hình thức:

– Trồng cây đu đủ

– Trồng khoai mì

V.Tổ chức thực hiện:

– Tham mưu với Ban giám hiệu , xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện

– Phát động, tuyên truyền về ý nghĩa mục đích của phong trào “Kế hoạch nhỏ” để các em hiểu sâu hơn về phong trào.

– Phụ trách các chi đội và ban chỉ huy chi đội kết hợp với Liên đội phát động phong trào cho từng chi đội, đội viên .

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai phong trào “ Kế hoạch nhỏ ” năm học 2017 – 2018, đề nghị tất cả các chi đội, đội viên phát huy hết khả năng của mình, có vấn đề gì chưa rõ cần gặp trực tiếp ban  chỉ đạo để bàn bạc thống nhất kế hoạch thực hiện./.

Duyệt BGH Tổng Phụ trách

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Về

Trường Trung học cơ sở Nhơn Phú thành lập ngày tháng năm theo quyết định số 309/ QĐ.UB của UBND huyện Mang Thít, trường thuộc vùng nông thôn của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Một số thành tích đạt được: Năm 2016-2017: Tập thể lao động Xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long; đối với cá nhân: CSTĐ cơ sở: 06 giáo viên, Lao động tiên tiến 38; học sinh giỏi huyện: 05 em, giỏi tỉnh: 02 em. Để chất lượng giáo dục đạt theo yêu cầu và bền vững, giải pháp mang tính lâu dài là xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục trong nhà trường theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo hướng dẫn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.