Phúc tra KĐCL ở trường THCS Nhơn Phú

Vừa qua ngày 10/4/2018 Đoàn phúc tra kiểm định chất lượng tiến hành kiểm tra tại trường THCS Nhơn Phú.

Tham dự có Thầy Đỗ Phi Sơn – Trưởng Phòng Đào Tạo huyện Mang Thít đến dự

19268620b22a5c74053b10

Qua một buổi làm việc nhiệt tình và khách quan. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, chia sẻ một số thiếu sót trong quá trình đánh giá chất lượng.

Qua đó trường cũng tiếp thu và rút kinh nghiệm để thực hiện KĐCL ngày một tốt hơn

Về

Trường Trung học cơ sở Nhơn Phú thành lập ngày tháng năm theo quyết định số 309/ QĐ.UB của UBND huyện Mang Thít, trường thuộc vùng nông thôn của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Một số thành tích đạt được: Năm 2016-2017: Tập thể lao động Xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long; đối với cá nhân: CSTĐ cơ sở: 06 giáo viên, Lao động tiên tiến 38; học sinh giỏi huyện: 05 em, giỏi tỉnh: 02 em. Để chất lượng giáo dục đạt theo yêu cầu và bền vững, giải pháp mang tính lâu dài là xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục trong nhà trường theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo hướng dẫn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhà trường không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.